Hızlı Haber

Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz; İzmir Saint Joseph’te okumuş olanları arkadaşlık ve dostluk bağları ile birleştirmek; sevgi ve saygıya dayalı sosyal ilişkileri geliştirerek üyeler arası yardımlaşma ve dayanışmayı öngören girişim ve çalışmalarda bulunmak. Okulumuz mezunlarının ve üyelerimizin okulumuzla bağlarını güçlendirerek farklı platformda buluşturmak ve kaynaştırmak. Sürdürebilir bir iletişim ağı oluşturarak bu kaynaşmayı ve birlikteliği sağlamak.
 
Vizyonumuz; İzmir Saint Joseph’in köklü geçmişinden aldığımız güçle ve okulumuzdan kazandığımız değerler ile geçmişten geleceğe mezunlarımızı birliktelik çatısı altında toplayarak okulumuzun ruhunu yaşatmak ve derneğimizin dinamik ve modern yapısını koruyarak üyesi olmaktan daima onur duyulan örnek bir dernek olmaktır.